Disclaimer

COPYRIGHT EN AANSPRAKELIJKHEDEN

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HealthCenter Plantinga is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiĆ«ren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan HealthCenter Plantinga niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. HealthCenter Plantinga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden/leveranciers afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. HealthCenter Plantinga is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.