Informatie Fysiotherapie


Afspraak via directe toegankelijkheid      
Komt u zonder verwijzing dan zal de fysiotherapeut eerst een screening uitvoeren om te kijken of u in aanmerking komt voor een behandeling. Tijdens een screening stelt de fysiotherapeut u vragen over uw klacht(en). Zijn de klachten niet geschikt voor fysiotherapie, dan zal onze fysiotherapeut u doorverwijzen naar de huisarts.


Afspraak na verwijzing of screening          
Zijn uw klachten geschikt voor fysiotherapie dan wordt er na de screening of verwijzing een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek verricht om de oorzaak van uw klachten te achterhalen.
Na het fysiotherapeutisch onderzoek bespreekt u samen met de fysiotherapeut het behandelplan.

Voor een eerste afspraak dient u onderstaande gegevens mee te nemen:

·         Eventuele verwijsbrief van uw huisarts en of medisch specialist.

·         Medicijnenlijst

·         Legitimatiebewijs ( rijbewijs, paspoort, identiteitskaart)

·         Twee Handdoeken

Bij uw eerste afspraak wordt u verzocht tien minuten vóór de behandeling aanwezig te zijn en kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van te voren af te melden. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u op dezelfde dag de afspraak afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. (70% van het behandeltarief voor eigen rekening). Buiten de openingstijden van de praktijk kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of een email sturen naar fysio@healthcenterplantinga.nl


Vergoeding?
Behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen kunnen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Indien het declareren bij uw zorgverzekeraar niet mogelijk is dan ontvangt u zelf een factuur op basis van de vastgestelde tarieven. Health Center Plantinga Fysiotherapie heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.


Klanttevredenheid
Om de kwaliteit van Health Center Plantinga Fysiotherapie te waarborgen wordt u na de laatste behandeling gevraagd om een vragenlijst in te vullen.


Kwaliteitswaarborg
Onze fysiotherapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register van het KNGF en is BIG geregistreerd en voldoet hiermee aan alle gestelde voorwaarden van bij- en nascholing, tuchtrecht en klachtenregeling.  


Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimte waardoor uw privacy is gewaarborgd.
De fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht en zal niet zonder uw toestemming uw gegevens aan derden verstrekken.


Inzage dossier  
Als patiënt heeft u recht op inzage in uw patiëntendossier. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend therapeut.


Klachtenregeling               
Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de behandeling of over uw therapeut. Bespreek dit bij voorkeur direct met uw therapeut. Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn of levert dit niet het gewenste resultaat op dan kunt u zich richten tot de Klachtencommissie van het KNGF.