Huisregels en Voorwaarden

Huisregels

Om het bezoek aan ons sportcentrum voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteert  HCP de volgende huisregels:

 • In de trainingsruimtes draag je binnenschoenen evenals schone, correcte en veilige sportkleding. Bodybuilding tank tops zijn niet toegestaan.
 • Inloggen met leden pas bij binnenkomst is verplicht. 
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.
 • Losse onderdelen (gewichten, dumbels etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.
 • Tassen, jassen of andere kledingsstukken laat je achter in de daarvoor bestemde ruimtes, voor het opbergen van je waardevolle spullen kan je een locker gebruiken.
 • In verband met de hygiëne is het dragen van (bad)kleding niet toegestaan in de natte gedeelten van de kleedkamers.
 • In verband met hygiëne is het niet toegestaan om te scheren in de kleedkamers.
 • Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamer.
 • Deelname aan trainingen gebeurt op eigen risico.
 • Het is niet toegestaan kinderen mee te nemen tijdens het sporten.
 • Health Center Plantinga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om de sportschool.
 • Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. Al bij enige verdenking op het gebruik van illegale spierversterkende en/of stimulerende middelen wordt de toegang direct ontzegd, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.  
 • Roken en het gebruik van alcohol/drugs zijn niet toegestaan. 
 • Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

Lidmaatschap

 • Na een eerste kwartaal is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar.
 • U kunt uw lidmaatschap beeindigen door minimaal één maand voor het einde van een kalendermaand een opzegformulier in te vullen en persoonlijk in te leveren, dit kan alleen bij onze balie gebeuren. Om iedereen gelijk te behandelen wordt de genoemde termijn van één maand strikt aangehouden. Melding via telefoon of email wordt niet geaccepteerd. 
 • Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. 
 • Via onze site kunt u een inschrijfformulier downloaden en printen, dit formulier kunt u (volledig ingevuld) inleveren bij onze balie.
 • Jeugdabonnement: voor jeugd t/m 17 jaar á 17,95 per 4 wk, wordt automatisch aangepast naar een volwassen abonnement á 21,95 bij 18de verjaardag.

 

Huisregels Fysiotherapie

 • Bij een eerste bezoek aan de fysiotherapeut dient u een geldig legitimatiebewijs en zorgpas mee te nemen.
 • Wij verzoeken u bij iedere afspraak/behandeling een handdoek mee te nemen. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen.
 • Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen.
 • Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van te voren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft, afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Buiten de openingstijden van de praktijk kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.
 • Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 • Health Center Plantinga is aangesloten bij het KNGF en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.